_
  ½
  ½
¿
  ½
¿
  ½
¿
Taşımacılık ve Önemi

İhsan MEMİŞ
MNT. Proje Danışmanı


İnsanlığın var olmasından itibaren insan ve yük taşımacılığı var olmuştur. Önceleri hayvanla yapılan taşımacılık daha sonra tekerleğin bulunması ile birlikte daha büyük kolaylık sağlamış,taşıma hacmi, mesafesi , cinside değişmiş ve gelişmiştir.

Taşımacılık günümüzde mesafe olarak kent içi ,şehirlerarası , ülkelerarası ve kıtalararası olarak yapılmaktadır.Diğer yönden taşınan nesnenin ülke içerisinde taşınmasında belli kotalar veya dış muamele aranmaz ise de, yabancı ülkeye taşınmasında birçok kriterleri taşıması, ihracat ile ilgili belgelerin doldurulması gerekmektedir.

Taşımacılık, taşıyan vasıta cinsine göre de beş  kısma ayrılmaktadır. Engelli arazilerde ve az gelişmiş ülkelerde hayvanla taşımacılığın yanında ,gelişmiş ülkelerde  karada motorlu araçlarla ve demiryolları ile yapılan taşımacılık, denizden,gölden ve nehirden yapılan yolcu ve yük taşımacılığı ve havadan yapılan taşımacılık olduğu gibi ülkeler içinde veya ülkeler arası boru hatları ile ham petrol/doğalgaz taşımacılığıdır.Bu farklı taşımacılıkların iki veya üçlü kombinasyonu ile  bilhassa yük taşımacılığında kombine taşımacılıkta gelişmiş ülkelerde yapılırken, taşınan nesnenin alış noktasından, alıcının kapısına kadar teslimi daha güvenli ve hem de zamandan kazanılarak yapılmaktadır.

Taşımacılık,taşınan nesnenin/varlığın cinsine göre de çok farklılık arz etmektedir.Yolcu taşımacılığı,kargo taşımacılığı,yaş sebze ve meyve taşımacılığı, cevher taşımacılığı, petrol taşımacılığı,yarı mamül/tam mamül taşımacılığı, ev taşımacılığı ayrı ayrı bir ihtisas haline gelmiştir.

Taşımacılıkta yolcu veya yükün alış noktasından varış noktasına belli bir zaman diliminde, güvenle teslimindeki süreçte de çok gelişmeler hızla olmaktadır. Taşınan nesnenin/varlığın  sigorta ettirilmesi, firma veya acente güvenliği, araç güvenliği, şoför güvenliği aranan kriterlerdir.

Taşımacılıkta taşınanla, taşıyan,firma veya sanayiciyi bir ortamda koordine eden bir yapı da terminallerdir.Terminal sitemi yolcu taşımacılığında Türkiye de  % 90 civarında yerine oturmuş ve kamu otoritesince de  hukuki sistematiğine bağlanmıştır. Ancak, yük ve eşya taşımacılığında ise bu oran % 5 lerde bulunmaktadır.Halbuki ülke hinterlantın da malların eşit dağılımında standartları belirtilmiş kara yolunun olması  ne kadar önemli ise, organizasyonunda güvenli,maliyeti ucuz olması ve zaman tasarrufu da bir o kadar önemlidir.Terminal sistemi ile taşımacılık milli ekonomi için önemli bir destek, sanayici ve sanayi bölgelerinin gelişmesi içinde önemli bir buluşma merkezidir.

Taşımacılıkta Türkiye'nin yük/eşya taşımacılığının % 92 sinin karayolu ile taşınmasındaki var olan riskleri de minimize etmek, şoför, firma ve yük güvenliğinin sağlanması için de  teknik ve hukuki koruma altında standartları önceden belirlenen güvenlik, sağlık, eğitim, iletişim, bankacılık, dinlenme yerleri dahil terminal sistemi her yönüyle  bir merkez konuma gelecektir. Bu bağlamda Marmara Nakliyeciler Terminali bir öncü olup, bu sektörün önemini vurgulamada bir amiral gemisi görevini de yüklenecektir.

NOT:Yazarın adı ve soyadı belirtilmeden kısmen veya tamamen alınamaz ,yayımlanamaz

 
 
YASAL KORUMA: Sitemizde yayımlanan her türlü bilgi ve belge 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 13, 66 ve 83 maddelerine göre açıkça web sitemiz kaynak gösterilmeden   tamamı veya bir kısmı yayımlanamaz. Yazarların sorumluluğu kendilerine aittir. Kişi veya kurumlar isterlerse önceden e-mail ile bilgi vererek web sitemize LİNK bağlantısı yapabilirler.

 
 
 
 
MARMARA NAKLİYECİLER TERMİNALİ  (T3) GEBZE - TÜRKİYE
MARMARA TRANSPORT TERMINAL